Fosfosiderit ze Zdechovic a Chvaletic u Přelouče v Železných horách (Česká republika)

Stránky 208 - 213
Citace SEJKORA, Jiří, POUR, Ondřej, MALÍKOVÁ, Radana, VENCLÍK, Viktor a PAULIŠ, Petr. Fosfosiderit ze Zdechovic a Chvaletic u Přelouče v Železných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(2), 208 - 213. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-2/fosfosiderit-ze-zdechovic-a-chvaletic-u-prelouce-v-zeleznych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím