Nordstrandit z kamenolomu Mokrá u Žlutic (Česká republika)

Stránky 30-33
Citace MALÍKOVÁ, Radana, PAULIŠ, Petr a SVEJKOVSKÝ, Jiří. Nordstrandit z kamenolomu Mokrá u Žlutic (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(1), 30-33. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-1/nordstrandit-z-kamenolomu-mokra-u-zlutic-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím