Hausmannit a manganosit z mangánového ložiska Čučma-Čierna baňa (Slovenská republika)

Stránky 39-42
Citace ŠTEVKO, Martin, PLECHÁČEK, Josef, VENCLÍK, Viktor a MALÍKOVÁ, Radana. Hausmannit a manganosit z mangánového ložiska Čučma-Čierna baňa (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(1), 39-42. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-1/hausmannit-a-manganosit-z-manganoveho-loziska-cucma-cierna-bana-slovenska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím