Böhmit z klasického naleziště zeolitů Horní Hrad (Haunštejn) v Krušných horách (Česká republika)

Stránky 60-62
Citace POUR, Ondřej, MALÍKOVÁ, Radana, SVEJKOVSKÝ, Jiří, DVOŘÁK, Zdeněk, PAULIŠ, Petr a SOUMAR, Jan. Böhmit z klasického naleziště zeolitů Horní Hrad (Haunštejn) v Krušných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2015, 23(1), 60-62. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/23-1/bohmit-z-klasickeho-naleziste-zeolitu-horni-hrad-haunstejn-v-krusnych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím