Böhmit z klasického naleziště zeolitů Horní Hrad (Haunštejn) v Krušných horách (Česká republika)

Stránky 60-62
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2015/23/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím