Fluidní inkluze v žilných mineralizacích z lomu Zámčisko (Hrubý Jeseník)

Stránky 376-384
Citace DOLNÍČEK, Zdeněk a STEINEROVÁ, Lucie. Fluidní inkluze v žilných mineralizacích z lomu Zámčisko (Hrubý Jeseník). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(2), 376-384. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-2/fluidni-inkluze-v-zilnych-mineralizacich-z-lomu-zamcisko-hruby-jesenik
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím