Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika)

Stránky 275-280
Citace CIVIŠ, Svatopluk, MALÍKOVÁ, Radana, SEJKORA, Jiří, POUR, Ondřej, KOPECKÝ, Stanislav a PAULIŠ, Petr. Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(2), 275-280. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-2/bi-te-mineralizace-z-vysoke-u-havlickova-brodu-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/2

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím