Harmotom a stilbit-Ca z ložiska polymetalických rud Křižanovice v Železných horách (Česká republika)

Stránky 68 - 73
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím