Doc. RNDr. Karel Paděra, CSc. zemřel

Stránky 134-137
Citace JOHAN, Zdeněk a FIŠERA, Milan. Doc. RNDr. Karel Paděra, CSc. zemřel. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2010, 18(2), 134-137. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/18-2/doc-rndr-karel-padera-csc-zemrel
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2010/18/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím