Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)

Stránky 73-77
Citace ŠEVCŮ, Jaromír, PLÁŠIL, Jakub, NOVÁK, František, PAULIŠ, Petr a LOUN, Jan. Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2010, 18(1), 73-77. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/18-1/supergenni-as-mineralizace-odvalu-stara-plimle-na-kanku-u-kutne-hory-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2010/18/1

In the area of the dumps of the Staročeské pásmo zone (mine dump Stará Plimle) at Kaňk near Kutná Hora (Czech Republic) a new occurence of arsenic supergene mineralization has been found. The association of supergene minerals is similar to original findings from the Kuntery and Šafary medieval mines. Mineral assemblage includes kaňkite, scorodite and zýkaite formed as an alteration products of weathering of primary sulphide minerals, such as arsenopyrite that is abundant component of ores at Kaňk. Above mentioned minerals were identified by powder XRD and their chemical composition was determined semiquantitatively by EDX microanalysis.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím