Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu

Stránky 97-105
Citace GADAS, Petr a BURIÁNEK, David. Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2010, 18(1), 97-105. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/18-1/akcesoricke-mineraly-jako-indikator-geochemicke-frakcionace-v-telesech-turmalinickych-granitu-na-jihozapadnim-okraji-trebicskeho-masivu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2010/18/1

The peraluminous granite dykes and small bodies on the south-western margin of the Třebíč pluton consist of variable proportions of quartz, K-feldspar, sodic plagioclase (An1-7), disseminated tourmaline (XFe = 0.60 - 0.92, Al = 6.57 - 7.10 apfu, Na 0.32 - 0.63 apfu), muscovite and common annite. Also, uncommon cordierite, sillimanite and garnet are present. Accessory zircon, fluorapatite, monazite, uraninite, cassiterite (Nb+Ta = 0.01 - 0.15 apfu), ferrocolumbite [XTa = 0.04 - 0.45, XMn = 0.22 - 0.67], ferrowodginite (XTa = 0.54 - 0.69, XMn = 0.30 - 0.36), rutile (Nb = 0.01 - 0.07 apfu) occur in the studied granites. The individual dykes differ in fractionation degree reflected in different contents of Rb, Sr, W, Sn and Ta. Paragenetic, textural, and chemical characteristics of the individual occurrences confirmed the different degree of magmatic fractionation and diversity in oxygen fugacities of their magmas.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím