Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších

Stránky 244
Citace MACHÁČEK, Václav, JANÁK, Petr a PAULIŠ, Petr. Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2008, 16(2), 244. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/16-2/ryzi-me-z-dolu-kovarna-v-obrim-dole-v-krkonosich
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2008/16/2

Native copper from Kovárna Mine at Obří důl, Krkonoše Mts. (Czech Republic) Native copper together with gypsum, chrysocolla and devillin was found in the mediaval Kovárna Mine at Obří důl in the Krkonoše Mts. It forms few red brown grains in the size of 1 - 2 mm. It was apparently formed by the weathering of Cu and Fe sulphides (pyrite and chalcopyrite).

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím