Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)

Stránky 197-200
Citace ŠURA, Jiří, NOVÁK, František, MALEC, Jan, PAULIŠ, Petr a HAK, Jaroslav. Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2008, 16(2), 197-200. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/16-2/palygorskit-se-supergennimi-mineraly-olova-z-krizanovic-v-zeleznych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2008/16/2

Palygorskite with supergene Pb-minerals from Křižanovice in the Železné hory Mts. (Czech Republic) Palygorskite has been identified during mineralogical studies of samples from the Křižanovice base metals deposit, the Železné hory Mts. (Czech Republic). It is a product of advanced hydrothermal alteration of granitoids, and its aggregates are impregnated by supergene Pb-minerals. Pyromorphite, probably anglesite and even galena originated during supergene processes that affected the upper parts of the deposit. Primary galena ores were the source of lead. The described minerals were identified by XRD and EDX microanalysis.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím