Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje

Stránky 43-55
Citace PAVLÍČEK, Radim, GOLIÁŠ, Viktor, ŠKÁCHA, Pavel, ČEJKA, Jiří, SEJKORA, Jiří, PLÁŠIL, Jakub a HOFMAN, Petr. Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2008, 16(1), 43-55. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/16-1/supergenni-mineralizace-z-haldy-sachty-c-16-pribram-haje
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2008/16/1

Uranium supergene minerals from Háje near Příbram were formed during ca. 30 years storage on a mining dump of the shaft No.16. Following minerals were there identified: brochantite, cerrusite, fourmarierite, liebigite, metazeunerite, natrozippeite, pharmacolite, uranopilite, uranospinite, schoepite, schröckingerite, tyuyamunite and znucalite. New data for fourmarierite (XRD, IR), metazeunerite (XRD), natrozippeite (XRD), pharmacolite (XRD), schoepite (XRD, IR) and znucalite (XRD, IR) are given. The origin of described minerals is discussed. All mineral phases found represent recent or sub-recent alteration products of primary mineralization: uraninite, antraxolite and base metal sulphides, which are highly inhomogenously distributed in the dump material. Therefore the occurrences of supergene mineralization are locally restrained.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím