RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog - exulant

Stránky 126-131
Citace NOVÁK, František a PAULIŠ, Petr. RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog - exulant. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2008, 16(1), 126-131. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/16-1/rndr-jiri-losert-csc-vyznamny-cesky-geolog-exulant
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2008/16/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím