Strontianit z kalcitovo-asfaltových puklín zo Zázrivej (Slovensko)

Stránky 79-84
Citace PUŠKELOVÁ, Ľubica, ŠTEVKO, Martin a OZDÍN, Daniel. Strontianit z kalcitovo-asfaltových puklín zo Zázrivej (Slovensko). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2007, 14(1), 79-84. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/14-1/strontianit-z-kalcitovo-asfaltovych-puklin-zo-zazrivej-slovensko
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím