Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)

Stránky 66-68
Citace ŠKODA, Radek, KUČEROVÁ-CHARVÁTOVÁ, Klára a KUČERA, Jan. Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2007, 14(1), 66-68. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/14-1/nove-vyskyty-mineralu-na-hydrotermalnich-zilach-nizkeho-jeseniku-ii
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím