Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje

Stránky 201
Citace FEDIUK, Ferry a ABRAHAM, Miloš. Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2007, 14(1), 201. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/14-1/magnetitove-plazove-pisky-na-sv-nove-guineje
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím