K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.

Stránky 257-262
Citace BUKOVANSKÁ, Marcela a ŠREINOVÁ, Blanka. K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze Praha: Národní muzeum, 2007, 14(1), 257-262. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/14-1/k-zivotnimu-jubileu-rndr-milana-fisery-csc
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím