Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří

Stránky 96-103
Citace ULRICH, Jaromír, LANGROVÁ, Anna, RADOŇ, Miroslav a SKÁLA, Roman. Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2007, 14(1), 96-103. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/14-1/draselny-zivec-z-cedice-vyznamne-mineralogicke-lokality-na-vrchu-kocka-u-zitenic-v-ceskem-stredohori
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím