Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří

Stránky 96-103
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím