Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší

Stránky 270-273
Citace BURDOVÁ, Petra. Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2007, 14(1), 270-273. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/14-1/dr-ludmila-slavikova-badatelka-s-odvaznou-dusi
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím