Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského neoproterozoika

Stránky 55-57
Citace FEDIUK, Ferry. Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského neoproterozoika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2007, 14(1), 55-57. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/14-1/cummingtonit-v-patrne-kambrickych-plutonitech-nejsevernejsiho-barrandienskeho-neoproterozoika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím