Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku

Stránky 159-169
Citace ŠREINOVÁ, Blanka, ŠŤASTNÝ, Martin a ŠREIN, Vladimír. Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2007, 14(1), 159-169. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/14-1/chemicke-slozeni-mineralu-serpentinitu-mezi-malesovem-a-kacinou-na-kutnohorsku
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2007/14/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím