Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu - Starých hor u Příbrami

Stránky 150-153
Citace LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří a ŠKÁCHA, Pavel. Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu - Starých hor u Příbrami. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2005, 13(1), 150-153. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/tsumoit-bite-ze-zlatonosnych-kremennych-zil-z-bytizu-starych-hor-u-pribrami
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím