Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova

Stránky 204-207
Citace SEJKORA, Jiří a LITOCHLEB, Jiří. Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2005, 13(1), 204-207. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/selenem-bohaty-antimonit-z-horiciho-odvalu-dolu-katerina-v-radvanicich-u-trutnova
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím