Petr Jakeš - badatel - popularizátor

Stránky 269-270
Citace PACNER, Karel. Petr Jakeš - badatel - popularizátor. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2005, 13(1), 269-270. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/petr-jakes-badatel-popularizator
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím