Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. \"minéral F\") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram

Stránky 187-192
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1



Sdílení na sociálních sítích




Rozumím