Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem

Stránky 255
Citace STRAKA, Eduard, LITOCHLEB, Jiří, Jiří, SEJKORA. Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 13, 13(1), 255. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/nalez-antimonitu-v-ordovickych-sedimentech-prazske-panve-v-praze-pod-vitkovem
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1



Sdílení na sociálních sítích




Rozumím