Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.

Stránky 273-274
Citace ŠREINOVÁ, Blanka a FIŠERA, Milan. Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze Praha: Národní muzeum, 2005, 13(1), 273-274. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/jubilantka-rndr-marcela-bukovanska-csc
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím