Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.

Stránky 273-274
Citace ŠREINOVÁ, Blanka, Milan, FIŠERA. Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 13, 13(1), 273-274. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/jubilantka-rndr-marcela-bukovanska-csc
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím