Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy

Stránky 121-124
Citace FEDIUK, Ferry a GÜRTLEROVÁ, Pavla. Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2005, 13(1), 121-124. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/13-1/adakitove-trendy-v-andezitoidech-jihovychodni-moravy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2005/13/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím