Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní

Stránky 136-139
Citace MALÝ, Karel D. a SEJKORA, Jiří. Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 136-139. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/supergenni-cu-a-bi-mineralizace-na-lokalite-tri-sekery-u-marianskych-lazni
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím