Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí

Stránky 223-224
Citace JIRÁSEK, Jakub a MARTINEC, Petr. Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 223-224. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/stilbit-ca-z-kamenolomu-v-mistrovicich-u-jablonneho-nad-orlici
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím