Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově

Stránky 22-24
Citace KAŠPAR, Pavel. Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 22-24. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/schlikove-a-pocatky-dolovani-stribra-v-jachymove
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím