Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu

Stránky 97-99
Citace FEDIUK, Ferry. Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 97-99. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/orbikularni-granitoid-z-peruanskeho-sektoru-andskeho-batolitu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím