Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory

Stránky 228-232
Citace ŠKOVÍRA, Jiří, SEJKORA, Jiří, DVOŘÁK, Zdeněk a ŘEHOŘ, Michal. Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 228-232. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/nove-poznatky-o-supergennich-mineralech-reviru-krupka-krusne-hory
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím