Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene

Stránky 182-185
Citace ŠKODA, Radek, NOVÁK, Milan, ČERNÝ, Pavel a ČERNÝ, Petr. Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 182-185. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/komplexni-nb-ta-ti-oxidy-z-pegmatitu-ve-vepicich-u-milevska-masiv-certova-bremene
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím