Gahnit z granitových pegmatitov tatrika (Slovensko)

Stránky 202-205
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím