Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu

Stránky 216-218
Citace WELSER, Petr a ZÁRUBA, Jiří. Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2004, 12(1), 216-218. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/12-1/biotiticky-pegmatit-s-fluorapatitem-od-pohledu-u-havlickova-brodu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2004/12/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím