Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.

Stránky 276
Citace LITOCHLEB, Jiří. Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 276. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/zivotni-jubileum-docenta-rndr-jana-husa-bernarda-csc-a-profesora-rndr-josefa-stanka-csc
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím