Stříbro a Čechy okolo roku 1000

Stránky 33-39
Citace ŠREIN, Vladimír, ŠŤASTNÝ, Martin a ŠREINOVÁ, Blanka. Stříbro a Čechy okolo roku 1000. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 33-39. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/stribro-a-cechy-okolo-roku-1000
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím