Natrolit z Plaňan u Kolína

Stránky 205
Citace FIŠERA, Milan a SEJKORA, Jiří. Natrolit z Plaňan u Kolína. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 205. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/natrolit-z-planan-u-kolina
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím