Docent RNDr. Karel Paděra CSc. osmdesátiletý

Stránky 279
Citace FIŠERA, Milan a FEDIUK, Ferry. Docent RNDr. Karel Paděra CSc. osmdesátiletý. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 279. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/docent-rndr-karel-padera-csc-osmdesatilety
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím