Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách

Stránky 189-193
Citace SCHARMOVÁ, Marta a SCHARM, Bohdan. Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 189-193. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/brannerit-na-uranovych-loziscich-zadni-chodov-a-vitkov-ii-v-zapadnich-cechach
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím