Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.

Stránky 372-377
Citace WALDHAUSROVÁ, Jarmila, LEDVINKOVÁ, Vlasta a VLAŠÍMSKÝ, Pavel. Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 372-377. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/za-rndr-marii-palivcovou-csc
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím