Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.

Stránky 372-377
Citace WALDHAUSROVÁ, Jarmila, LEDVINKOVÁ, Vlasta, Pavel, VLAŠÍMSKÝ. Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 10, 10(1), 372-377. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/za-rndr-marii-palivcovou-csc
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím