Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny

Stránky 9-12
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím