Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny

Stránky 218-220
Citace LITOCHLEB, Jiří a FIŠERA, Milan. Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 218-220. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/projevy-hydrotermalni-mineralizace-v-cinnych-kamenolomech-v-z-casti-ceskomoravske-vrchoviny
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím