Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině

Stránky 179-193
Citace ŠREINOVÁ, Blanka, ŠREIN, Vladimír, ŠŤASTNÝ, Martin a STOLZ, Daniel. Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 179-193. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/neoliticka-a-eneoliticka-brousena-kamenna-industrie-v-horovicke-kotline
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím