Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR

Stránky 33-35
Citace FENGL, Milan. Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1993, 1(1), 33-35. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/1-1/soucasne-moznosti-sberu-nerostu-na-fluoritovych-loziskach-cr
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1993/1/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím