Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962 - 1988

Stránky 118-123
Citace LITOCHLEB, Jiří a BURDOVÁ, Petra. Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962 - 1988. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 1993, 1(1), 118-123. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/1-1/prehled-publikovanych-prednasek-mineralogicko-petrologickeho-oddeleni-nm-za-obdobi-1962-1988
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 1993/1/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím