Sleevebands: Neglected Element in Chinese Adornment

Stránky 93–111
DOI 10.37520/anpm.2020.009
Klíčová slova adornment, dress, embroidery, Qing dynasty, China
Typ článku Materialia
Citace HEROLDOVÁ, Helena. Sleevebands: Neglected Element in Chinese Adornment. Annals of the Náprstek Museum. Praha: Národní muzeum, 2020, 41(2), 93–111. DOI: https://doi.org/10.37520/anpm.2020.009. ISSN 0231-844X (print), 2533-5685 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/aotnpm/41-2/sleevebands-neglected-element-in-chinese-adornment
Annals of the Náprstek Museum | 2020/41/2

Embroidered bands on the edges of the sleeves of women’s garments were fashionable in China during the late 19th century. They adorned Manchu and Han ladies’ garments with colourful landscapes, flowers and birds, figural scenes and auspicious symbols that expressed wishes for long life, many male offspring, and an advance in social position.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím