Recenze - Vojtěch Kessler: Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků. Historický ústav, Praha 2017, 336 s.

Stránky 89-92
Citace JŮN, Libor. Recenze - Vojtěch Kessler: Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků. Historický ústav, Praha 2017, 336 s. Časopis Národního muzea. Řada historická Praha: Národní muzeum, 2017, 186(1-2), 89-92. ISSN 1214-0627. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/anrhmah/186-1-2/recenze-vojtech-kessler-pamet-v-kameni-druhy-zivot-valecnych-pomniku-historicky-ustav-praha-2017-336-s
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2017/186/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím