Recenze - Vojtěch Kessler: Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků. Historický ústav, Praha 2017, 336 s.

Stránky 89-92
Časopis Národního muzea. Řada historická | 2017/186/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím